đào tạo

Tại trung tâm đào tạo của chúng tôi ở Zuchwil, chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các khóa học để bạn có thể tự mình trở thành một chuyên gia vẽ móng. Tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản quan trọng nhất về tạo mẫu bằng gel hoặc acrylic với chúng tôi hoặc để bản thân được truyền cảm hứng với các khóa học vẽ móng tuyệt vời. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn phù hợp riêng với bạn, trình độ của bạn và mong muốn của bạn Nửa ngày hoặc Các khóa học riêng cả ngày tại.

Hiện tại không có sự kiện sắp tới.