Koşullar

kapsam

1.1 Bu Genel Satış ve Teslimat Koşullarının ("AVLB") güncel versiyonu, Nails Factory GmbH ve müşterileri arasındaki tüm ticari ilişkiler için geçerlidir. İlgili sözleşmenin bir parçasını oluştururlar ve sipariş verildiğinde, sözleşme yapıldığında veya ürün alındığında çekincesiz olarak kabul edilirler.
1.2 Sapan hüküm ve koşullar veya anlaşmalar, yalnızca Nails Factory tarafından imza ile kabul edildikleri takdirde önemlidir.

Teklifler / fiyatlar

2.1 Kataloglarda, listelerde, internette vb. yer alan teklifler bağlayıcı değildir ve Nails Factory'nin adı geçen ürünleri stokta bulundurma zorunluluğu getirmez. Çivi Fabrikası, ürün yelpazesini istediği zaman ayarlayabilir.
2.2 Kataloglarda, listelerde, İnternet'te vb. verilen tüm fiyatlar bağlayıcı değildir. Bunları herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır.
2.3 Paketleme, nakliye, boşaltma vb. masraflar fiyata dahil değildir ve ayrıca faturalandırılacaktır.

Sipariş onayları

3.1 Nails Factory'den gelen sipariş onayları bağlayıcıdır. Bu tür bir teyit, müşterinin siparişinden saparsa, 3 iş günü içinde yazılı olarak itirazda bulunmalıdır, aksi takdirde sipariş onayına göre içeriği ile satın alma sözleşmesi akdedilmiş sayılır.

Ödeme koşulları / mülkiyetin saklanması

4.1 Özel durumlarda, Nails Factory daha kısa ödeme süreleri belirlemeye, nakit ödeme, depozito veya avans talep etmeye yetkilidir. Yetkisiz indirimler veya diğer kesintiler borçlandırılacaktır.
4.2 Son ödeme tarihi aşılırsa, müşteri ihtarsız temerrüde düşer ve %5 temerrüt faizi borçludur.
4.3 Çivi Fabrikası ve müşteri işbu belgeyle mülkiyetin muhafaza edilmesini açıkça kabul eder. Teslim edilen tüm ürünler, faturalanan satın alma fiyatının tamamı ödenene kadar Nails Factory'nin mülkiyetinde kalır.

Teslimat yeri ve son tarihler / fayda ve risk devri


5.1 Teslimat, müşterinin ikametgahı veya oturduğu adres olmaksızın, müşteri tarafından verilen teslimat adresine yapılır.
5.2 Teslimat süresi 1 - 3 iş günü. Nails Factory, teslimat sürelerini karşılamak için her türlü çabayı göstermektedir. Ancak teslimat süreleri her zaman bağlayıcı değildir. Teslimat sürelerine uyulmaması durumunda müşteri herhangi bir tazminat veya cayma hakkı talep edemez.
5.3 Ürünlerin Nails Factory deposundan teslimi veya teslimi ile fayda ve risk müşteriye geçer.

garanti


6.1. Müşteri veya görevlendirdiği taşıyıcı, ürünleri teslim aldıktan sonra gecikmeksizin kontrol etmelidir. Müşteri, teslim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde ürünlerle ilgili yazılı bir şikayet veya eksik veya yanlış teslimat şikayeti yapmazsa, gizli kusurlar varsa, 5 iş günü içinde ürünler onaylanmış kabul edilir. Kusurlar ve şikayetler tam olarak tanımlanmalıdır. Şikayet edilen ürünlerin kurulumu veya kullanımı onay olarak kabul edilir.
6.2 Yetersiz bakım, uygunsuz kullanım, kullanım veya depolama, tedarikçiler ve üreticilerden gelen teknik ve diğer talimat veya yönetmeliklerin ihlali, doğal aşınma ve yıpranma veya aşırı kullanım, inşaat sektörünün kabul görmüş kurallarının dikkate alınmaması veya benzeri durumlarda, müşterinin Kusur hakları ve Nails Factory'nin herhangi bir sorumluluğu geçersizdir.
6.3 Ürünlerin, doğrulanabilir önemli bir üretim ve malzeme hatası nedeniyle posta ücreti ödenerek iade edilmesi durumunda, Nails Factory bunları tamir etme, ücretsiz değiştirme, fiyat indirimi yapma veya satın alma işlemini iptal etme seçeneklerine sahiptir. Müşterinin diğer talepleri, özellikle teslim edilen üründe meydana gelmeyen herhangi bir hasar için tazminat talebi hariçtir.

Ürünleri geri almak


7.1 Gereksiz ürünler veya yalnızca test için değerlendirilen ürünler, orijinal ambalajlarında ve/veya mükemmel durumda olmaları koşuluyla, teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde genellikle Nails Factory tarafından ücretsiz olarak geri alınacak ve krediye kaydedilecektir. Ürünler Nails Factory ile önceden anlaşma yapılmadan iade edilirse, nakliye masrafları müşteri tarafından karşılanır.
7.2 Hasarlı, yanlış depolanmış ve kullanılmış ürünler ile özel yapım ürünler geri alınmayacaktır.

Geçerli yasa / yargı yeri


8.1 Bu AVLB'nin geçerli olduğu sözleşmeler münhasıran İsviçre yasalarına tabidir.
8.2 Bu sözleşmelerden ve AVLB'den kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için ifa yeri ve yargı yetkisi münhasıran Çivi Fabrikası'nın merkezidir. Çivi Fabrikası, müşteriye karşı ikamet ettiği yerde veya oturduğu yerde yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.