uslovi

obim

1.1 Trenutna verzija ovih Općih uvjeta prodaje i isporuke ("AVLB") primjenjuje se na sve poslovne odnose između Nails Factory GmbH i njegovih kupaca. Oni čine dio odgovarajućeg ugovora i prihvataju se bez rezerve kada je narudžbina poslata, ugovor je zaključen ili proizvod uzet.
1.2 Odstupanja od odredbi i uslova ili sporazuma su značajni samo ako ih prihvati Fabrika noktiju sa potpisom.

Ponude / cijene

2.1 Ponude u katalozima, listama, na Internetu itd. su neobavezujuće i ne obavezuju Fabriku noktiju da drži navedene proizvode na zalihama. Nails Factory može prilagoditi asortiman proizvoda u svakom trenutku.
2.2 Sve cijene navedene u katalozima, listama, na Internetu itd. su neobavezujuće. Zadržavamo pravo da ih prilagodimo u bilo koje vrijeme.
2.3 Troškovi pakovanja, transporta, istovara itd. nisu uključeni u cijenu i posebno će se fakturisati.

Potvrde narudžbe

3.1 Potvrde narudžbe od Fabrike noktiju su obavezujuće. Ukoliko takva potvrda odstupa od narudžbe kupca, on mora uložiti prigovor u pisanoj formi u roku od 3 radna dana, u suprotnom se kupoprodajni ugovor sa sadržajem prema potvrdi narudžbe smatra zaključenim.

Uslovi plaćanja / zadržavanje vlasništva

4.1 U posebnim okolnostima, Fabrika noktiju je ovlašćena da odredi kraće rokove plaćanja, da zahteva gotovinsko plaćanje, depozit ili akontaciju. Neovlašteni popusti ili drugi odbici će se teretiti.
4.2 U slučaju prekoračenja roka plaćanja, kupac kasni bez opomene i duguje zateznu kamatu od 5%.
4.3 Fabrika noktiju i kupac ovime izričito pristaju na zadržavanje prava vlasništva. Svi isporučeni proizvodi ostaju vlasništvo Fabrike noktiju sve dok fakturisana kupoprodajna cena nije u potpunosti plaćena.

Mjesto isporuke i rokovi/prijenos koristi i rizika


5.1 Isporuka se vrši na adresu za dostavu koju je dao kupac, bez takve adrese u prebivalište ili sjedište kupca.
5.2 Rok isporuke 1 - 3 radna dana. Fabrika noktiju se trudi da ispoštuje rokove isporuke. Međutim, rokovi isporuke su uvijek neobavezujući. U slučaju nepoštovanja rokova isporuke, kupac nema pravo na bilo kakve zahtjeve za naknadu štete ili pravo na odustanak.
5.3 Pogodnost i rizik se prenose na kupca primopredajom ili isporukom proizvoda iz skladišta Fabrike noktiju.

Garancija


6.1. Kupac ili prijevoznik kojeg on naruči moraju provjeriti proizvode bez odlaganja po prijemu. Proizvodi se smatraju odobrenim ako kupac ne podnese pismeni prigovor na proizvode ili reklamacije na nepotpunu ili neispravnu isporuku u roku od 5 radnih dana od prijema, u slučaju skrivenih nedostataka u roku od 5 radnih dana od otkrivanja. Nedostaci i reklamacije moraju biti precizno opisani. Instalacija ili korištenje proizvoda na koji se reklamira smatra se dozvolom.
6.2 U slučaju neadekvatnog održavanja, nepravilnog rukovanja, upotrebe ili skladištenja, kršenja tehničkih i drugih uputa ili propisa dobavljača i proizvođača, prirodnog habanja ili prekomjerne upotrebe, nepoštivanja priznatih pravila građevinske industrije ili sličnih slučajeva, kupac prava na nedostatke i bilo kakva odgovornost na strani Nails Factory su ništavna.
6.3 U slučaju proizvoda koji su vraćeni s plaćenom poštarinom kao rezultat provjerljivog značajnog proizvodnog i materijalnog kvara, Fabrika noktiju ima izbor da ih popravi, besplatno zamijeni, odobri sniženje cijene ili otkaže kupovinu. Daljnji zahtjevi kupca su isključeni, posebno zahtjev za naknadu štete koja nije nastala na samom isporučenom proizvodu.

Vraćanje proizvoda


7.1 Nepotrebni proizvodi ili proizvodi koji su procijenjeni samo za testiranje će općenito biti vraćeni i odobreni od strane Fabrike noktiju besplatno u roku od 30 dana od prijema, pod uslovom da su u originalnom pakovanju i/ili u savršenom stanju. Ukoliko se proizvodi vrate bez prethodnog dogovora sa Fabrikom noktiju, troškove transporta snosi kupac.
7.2 Oštećeni, nepropisno uskladišteni i korišteni proizvodi, kao ni proizvodi izrađeni po narudžbi, neće se vraćati.

Primjenjivo pravo / mjesto nadležnosti


8.1 Ugovori na koje se ovi AVLB primjenjuju isključivo podliježu švajcarskom zakonu.
8.2 Mjesto izvršenja i nadležnost za sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim ugovorima i AVLB je isključivo sjedište Fabrike noktiju. Fabrika noktiju ima pravo da podnese tužbu protiv kupca u njegovom prebivalištu ili sjedištu.